dilluns, 19 de març de 2012

Transfigurations

b31 (a) Πυρὸς τροπαὶ πρῶτον θάλασσα, θαλάσσης δὲ τὸ μὲν ἥμισυ γῆ, τὸ δὲ ἥμισυ πρηστήρ. b31 (b) [Γῆ] θάλασσα διαχέεται καὶ μετρέεται εἰς τὸν αὐτὸν λόγον, ὁκοῖος πρόσθεν ἦν ἢ γενέσθαι γῆ.

Les transformacions del Foc són, en primer lloc, el mar; del mar una meitat es transforma en terra i l'altra meitat en huracà. La terra esdevé mar, i el mar es mesura segons aquesta veritat que ja existia abans de fer-se terra.

Les transformations du Feu sont, en premier lieu, mer; et la moitié de la mer est terre, la moitié vent tourbillonnant. Elle devient mer liquide, et est mesurée avec la même mesure qu’avant de devenir terre.

The transformations of Fire are first of all sea and half of the sea is earth half whirlwind. It becomes liquid sea, and is measured by the same tale as before it became earth.

Fragments 31 (a) i 31 (b)